II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. 01. 2019 R.

1. W poniedziałek i wtorek modlitwą i życzliwością otaczamy naszych dziadków z racji przypadającego Dnia Babci i Dnia Dziadka.

2. W piątek, w ramach nabożeństwa wieczornego, modlimy się o trzeźwość w naszych rodzinach. Przy Ołtarzu Miłosierdzia Bożego wyłożona będzie Księga Trzeźwości, do której będzie można wpisać dobrowolne postanowienia abstynenckie Czytaj dalej

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13. 01. 2019 R.

     1. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego jest okazją do przypomnienia spraw związanych z przyjęciem sakramentu chrztu świętego.

W naszej parafii chrzest święty jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 14.00. Piętnaście minut wcześniej, chrzestni zgłaszają się do zakrystii w celu sprawdzenia dokumentów i złożenia podpisów w księgach metrykalnych.

Zgłoszenie dziecka do chrztu odbywa się w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu, rodzice mają obowiązek przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z USC,

  • Dowody Osobiste,

  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa /wystarczającym dokumentem jest zaświadczenie o ślubie konkordatowym przekazanym przez księdza, który błogosławił małżeństwo, lub odpis ślubu konkordatowego z USC/,

  • zgłaszający podają również imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i ich adresy zamieszkania.

Chrztu świętego udziela się dziecku w parafii zamieszkania jego rodziców. Jeżeli, z ważnych przyczyn rodzice zgłaszając dziecko do chrztu w innej parafii, mają wówczas obowiązek przedłożenia pisemnej zgody własnego proboszcza na ten sakrament. Czytaj dalej

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE