SIOSTRY ZAKONNE

Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej związane są z Dębicą i ziemią Dębicką od 1882 roku, kiedy to na zaproszenie hrabiostwa Karola i Karoliny Raczyńskich, trzy pierwsze służebniczki zawitały do Dębicy. Były to: s. Maria Filipiak, s. Dorota Biendara i s. Teresa Polowczyk. Zamieszkały w małym domku ufundowanym przez dobrodziejów na tzw. Kawęczynie, tuż przy granicy miasteczka, dzisiaj centralnej części miasta przy ul. Krakowskiej 15. Hrabia Raczyński przy domu sióstr ufundował także małą kaplicę, wktórej była odprawiana Msza Św. Pomimo trudnego czasu zaborów, zaczęły z okolicznych miejscowości i Dębicy zgłaszać się nowe kandydatki do Zgromadzenia, które w duchu Założyciela, świeckiego człowieka Edmunda Bojanowskiego – dziś błogosławionego Kościoła Katolickiego, podejmowały w Dębicy posługę pośród dzieci w ochronce, wśród chorych i wspierały potrzebujących. Siostry podejmowały ofiarną i gorliwą służbę. Przyjazd do Dębicy trzech Sióstr z Wielkopolski 2.08.1882 roku, zaowocował powstaniem nowego Zgromadzenia Służebniczek, zwanego Służebniczkami Dębickimi.

Bolesnym wydarzeniem w czasie komunizmu było wyrzucenie siłą sióstr z Domu Macierzystego, 24 sierpnia 1954 roku przez władze komunistyczne. Zgromadzenie, mimo tych zewnętrznych trudności, wciąż rozwijało się duchowo i liczebnie. W 1978 roku, kiedy przełożoną generalną była M. Celina Czechowska (1977-1995), została podjęta rozbudowa domu generalnego w Dębicy przy ul. Wielkiego Proletariatu 8-10, która trwała do roku 1983. W tym też czasie nastąpił liczebny rozkwit Zgromadzenia, powstawały nowe placówki wPolsce i za granicą: w Rzymie, w Niemczech, na Białorusi i w Rosji. W 1982 Zgromadzenie podjęło pracę misyjną w Boliwii. W 1994 roku Siostrom przywrócono Dom Macierzysty przy ul. Krakowskiej 15, przy którym obecnie siostry na terenie naszej parafii podejmują dzieło wychowania wśród dzieci. Od 2003 roku Zgromadzenie dla wypełniania misji wychowania i realizacji charyzmatu służby, utworzyło i współtworzy ze świeckimi, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, które prowadzi także dwie placówki „Promyki Nadziei” oraz „Dom Symeona i Anny”.

Przy parafii, siostry podejmują posługę wśród dzieci w szkole podstawowej i średniej oraz katechizują w przedszkolach. Prowadzą grupy dziecięce przy parafii, posługują w szpitalu jako pielęgniarki. Służebniczki powołane aby służyć, związane są z Dębicą i jej mieszkańcami przez wspólną drogę modlitwy, naśladowanie Maryi, udział w sakramentalnym życiu parafii. W kościele klasztornym trwa w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie wspólnota Domu Macierzystego modli się w intencji parafii i wszystkich, którzy proszą siostry o modlitwę.

Więcej informacji o Zgromadzeniu i podejmowanych posługach, można przeczytać na stronach internetowych

www.siostry.net

www.wychowaniesiostry.net

www.stowarzyszeniedobroc.pl

 

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE