Chcę zgłosić pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb należy OBOWIĄZKOWO dostarczyć następujące dokumenty:
  • Świadectwo zgonu ? zaświadczenie z USC
  • Zaświadczenie od kapłana potwierdzające przyjęte przed śmiercią sakramenty święte
  • Dowód osobisty lub inny dokument z danymi personalnymi zmarłego oraz jego rodziców i jego współmałżonka (o ile zmarły nie był stanu wolnego)
  • Informacje o planowanym miejscu i dacie pogrzebu, uzgodnione uprzednio z Zakładem Komunalnym w Dębicy

Bez dokumentów stwierdzających zgon człowieka nie można rozpocząć żadnych działań związanych z pochówkiem ciała zmarłego !!!

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE