Narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny

sakrament-malzenstwaSprawy związane z zawieraniem sakramentu małżeństwa – w kancelarii w KAŻDY PIĄTEK od godz. 15.00 do 18.00 / z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca /

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu
Wymagane dokumenty:

 • Dowody tożsamości obojga narzeczonych
 • Metryka chrztu i bierzmowania – jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii niż nasza                      / świeżo wypisana /
 • Świadectwo ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej
 • Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej – ocena z religii
 • Zaświadczenie z USC  / w 3 egz./ o braku przeszkód do małżeństwa wg prawa cywilnego – na drugą rozmowę w kancelarii.

W przypadku osób po ślubie cywilnym – akt zawarcia ślubu cywilnego
W przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka

Po pierwszej rozmowie w kancelarii narzeczeni maja obowiązek uczestniczyć i dostarczyć potwierdzenie:

 • W dniu skupienia dla narzeczonych
 • W spotkaniach w poradni rodzinnej /  w czwartki od godz 17.00 /
 • Spotkanie wspólne dla wszystkich par narzeczonych – w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz 17.00 / na tym spotkaniu narzeczeni nabywają odpłatne materiały szkoleniowe /
 • Ponadto dwa spotkania indywidualne / spotkania indywidualne mogą być wcześniej niż to wspólne w pierwszy czwartek /
 •   Spowiedzi dla narzeczonych / do dnia ślubu kościelnego /
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich

W sprawach dotyczących sakramentu małżeństwa prosimy się kontaktować z ks. Mariuszem Jachymczakiem 


W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE