Dokumenty do pobrania

WYDAWANIE METRYK CHRZTU, ZAŚWIADCZEŃ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CHRZESTNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PARAFIALNYCH

Metrykę chrztu, zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego i inne dokumenty parafialne można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której one dotyczą. Dla osoby małoletniej dokument odbierają jej rodzice (opiekunowie prawni). Dokument można wydać jedynie po stwierdzeniu tożsamości danej osoby /wymagane jest okazanie dokument tożsamości/.

Dokumenty parafialne w imieniu zainteresowanej osoby może odebrać pełnomocnik, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilne

Wzór pełnomocnictwa

 

INFORMACJA DLA CHORYCH NA CELIAKIĘ

Osoby chore na celiakię mają możliwość wystąpić z prośbą do Biskupa diecezjalnego o pozwolenie na komunię niskoglutenową. W imieniu osoby niepełnoletniej prośbę kierują rodzice (opiekunowie prawni). Prośbę potwierdza proboszcz lub inny kapłan pracujący w parafii zainteresowanej osoby.

Wzór prośby

Możliwość komentowania jest wyłączona.

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE