Chcę zgłosić chrzest dziecka

W naszej parafii chrzest święty jest udzielany w każdą niedzielę i obowiązujące święto podczas Mszy świętej o godz. 14.00.

Piętnaście minut wcześniej, chrzestni zgłaszają się do zakrystii w celu sprawdzenia dokumentów i złożenia podpisów w księgach metrykalnych.

Zgłoszenie dziecka do chrztu odbywa się w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu, rodzice mają obowiązek przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • Dowody Osobiste,
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa /wystarczającym dokumentem jest zaświadczenie o ślubie konkordatowym przekazanym przez księdza, który błogosławił małżeństwo, lub odpis ślubu konkordatowego z USC/,
  • zgłaszający podają również imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i ich adresy zamieszkania.

Chrztu świętego udziela się dziecku w parafii zamieszkania jego rodziców. Jeżeli, z ważnych przyczyn rodzice zgłaszając dziecko do chrztu w innej parafii, mają wówczas obowiązek przedłożenia pisemnej zgody własnego proboszcza na ten sakrament.

Chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła szesnaście lat,
  • jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej,
  • jest wolna od kar kanonicznych, tzn., że życie małżeńskie prowadzi zgodnie z nauką Kościoła, czyli żyje w małżeństwie po zawarciu sakramentu małżeństwa; w wypadku ucznia wymagany jest udział w katechezie szkolnej,
  • chrzestnymi dla dziecka nie mogą być jego rodzice,
  • wymagane jest aby chrzestny osobiście uczestniczył w liturgii sakramentu; nie może być zatem reprezentowany podczas obrzędu przez pełnomocnika.

   Chrzestni pochodzący z innych parafii mają obowiązek przedłożenia zaświadczenia z własnej parafii dopuszczającego ich do pełnienia funkcji chrzestnego.

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE