Aktualności

NOWA STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII

Od niedzieli /28 maja/ nie będzie już aktualizowana dotychczasowa strona internetowa parafii. Nowa strona parafii została utworzona pod adresem:  mbadebica.pl

REKRUTACJA DO STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO

Zapraszamy w swoje progi wszystkich kochających piękną liturgię i muzykę organową.

Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną Studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi ORGANISTY i KANTORA.

Absolwent Studium otrzymuje dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii (dotyczy organisty) i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (dotyczy kantora).

Zajęcia w Studium (dotyczy organisty) odbywają się na dwóch „poziomach”: podstawowym (I stopień) i podyplomowym (II stopień). Poziom podstawowy trwa 4 lata, dla zaczynających od „0” jest dodatkowo rok propedeutyczny. Wykłady odbywają się w soboty (od października do czerwca) wraz z lekcjami gry na fortepianie i organach. Poziom podyplomowy trwa dwa lata. Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych (od października do czerwca) razem z lekcjami gry na organach.

Zajęcia w Studium w specjalności kantor trwają przez dwa lata i są realizowane w soboty.

Do Studium przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę organisty lub już ją pełnią, a nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego do pełnienia tej funkcji.

Warunkiem przyjęcia do Studium jest słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja.

Wymagania stawiane w Studium są uwarunkowane i dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia (dotyczy to lekcji gry na organach i fortepianie).

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Studium wymaga się następujące dokumenty: podanie, życiorys, ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej, świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli takie posiada), opinia proboszcza o kandydacie, dwie fotografie oraz dyplom Studium Organistowskiego lub innej placówki o tym samym charakterze (dla kandydatów na Podyplomowe Studium Organistowskie).

Egzamin wstępny odbędzie się23 września 2023 r. (sobota) o godz. 9.00 w Studium Organistowskim w Tarnowie.

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie lub wysłać e-mail’em na adres: muzyka@diecezja.tarnow.pl lub gpiekarz@interia.pl (tylko podanie i życiorys wraz z podaniem swojego numeru telefonu. Pozostałe dokumentu jak świadectwa, opinia ks. proboszcza i zdjęcia można przynieść na egzamin wstępny) do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowy termin: do 15 września 2023 r. (w miarę wolnych miejsc). W razie pytań proszę dzwonić (tel: 606 332 134).

/Zobacz film o DSO: www.muzyka.diecezja.tarnow.pl link: Szkoła organistowska/

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE