Aktualności

KONCERT CECYLIAŃSKI 2018

KONCERT CECYLIAŃSKI 2018

PODZIĘKOWANIE ZA ORGANIZACJĘ KWESTY

NA CMENTARZACH NA RZECZ SEMINARIUM

ORAZ ZŁOŻONE OFIARY

Przewielebny Księże Proboszczu,

Czcigodni Księża,

Drodzy Bracia i Siostry,

„I bądźcie wdzięczni!” (Kol 3,15).

Zachęceni przez św. Pawła wypowiadamy serdeczne „Bóg zapłać!” pod adresem Czcigodnych Księży Proboszczów i Współpracowników oraz wszystkich Wiernych Świeckich, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie tradycyjnej kwesty na cmentarzach na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. To samo chrześcijańskie słowo wdzięczności kierujemy do wszystkich Ofiarodawców, którzy swoim gestem solidarności zechcieli wesprzeć finansowo nasze Seminarium. Niech Pan obdarzy wszystkich dobroczyńców naszego Seminarium Duchownego błogosławieństwem i obfitością wszelkiego dobra. Wspólnota Seminarium swe podziękowanie wyraża także w modlitwie i Mszy świętej sprawowanej codziennie w intencjach naszych dobroczyńców.

Z braterską więzią w Chrystusie –

ks. Andrzej Michalik

Rektor

Tarnów, 7 listopada 2018 roku

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE