Aktualności

PROGRAM „DOBRY START” INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start”.

„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia  dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – bez względu na dochód rodziny.

Wnioski na świadczenie „Dobry Start” można składać od 1 lipca 2018r. za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo- Informacyjnej „Emp@tia” oraz systemów  teleinformatycznych banków krajowych.

Natomiast od 1 sierpnia 2018r. wnioski można składać za pośrednictwem  Poczty Polskiej jak również osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Ratuszowa 6, pokój Nr 6,  w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” dla uczniów można składać do 30 listopada 2018r.

WYDAWANIE METRYK CHRZTU, ZAŚWIADCZEŃ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CHRZESTNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PARAFIALNYCH

Metrykę chrztu, zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego i inne dokumenty parafialne można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której one dotyczą. Dla osoby małoletniej dokument odbierają jej rodzice (opiekunowie prawni). Dokument można wydać jedynie po stwierdzeniu tożsamości danej osoby /wymagane jest okazanie dokument tożsamości/.

Dokumenty parafialne w imieniu zainteresowanej osoby może odebrać pełnomocnik, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilne

Wzór pełnomocnictwa

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE