PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Opiekun: ks. Proboszcz

Parafialna Rada Duszpasterska jest zespołem doradczym, który zgodnie z prawem kościelnym, pod kierownictwem proboszcza, w ramach ustawodawstwa diecezjalnego czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w parafii. Za swój podstawowy cel Rada przyjęła współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii.

Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej V kadencji odbyły się 18.11.2012 r. zgodnie z Regulaminem Wyboru Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej. W skład Rady wchodzi 19 przedstawicieli parafii.

W celu usprawnienia swej działalności Rada powoła następujące zespoły:

·         sekcję ekonomiczną,

·         sekcję liturgiczną.

Przedstawicielka Rady – Ludmiła Kurgan, 14 września 2013 r. uczestniczyła w I Krajowym Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu.

Członkowie Rady II, III i IV kadencji: Zofia Bielatowicz, Genowefa Gryglewska i Tomasz Podlasek, 24 listopada 2013 r. zostali uhonorowani medalem „Dei Regno Servire”, za „zasługi w dziele budowania królestwa Bożego” w Diecezji Tarnowskiej.

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE