ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13. 01. 2019 R.

     1. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego jest okazją do przypomnienia spraw związanych z przyjęciem sakramentu chrztu świętego.

W naszej parafii chrzest święty jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 14.00. Piętnaście minut wcześniej, chrzestni zgłaszają się do zakrystii w celu sprawdzenia dokumentów i złożenia podpisów w księgach metrykalnych.

Zgłoszenie dziecka do chrztu odbywa się w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu, rodzice mają obowiązek przedłożyć:

 • akt urodzenia dziecka z USC,

 • Dowody Osobiste,

 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa /wystarczającym dokumentem jest zaświadczenie o ślubie konkordatowym przekazanym przez księdza, który błogosławił małżeństwo, lub odpis ślubu konkordatowego z USC/,

 • zgłaszający podają również imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i ich adresy zamieszkania.

Chrztu świętego udziela się dziecku w parafii zamieszkania jego rodziców. Jeżeli, z ważnych przyczyn rodzice zgłaszając dziecko do chrztu w innej parafii, mają wówczas obowiązek przedłożenia pisemnej zgody własnego proboszcza na ten sakrament.

Chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła szesnaście lat,

 • jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej,

 • jest wolna od kar kanonicznych, tzn., że życie małżeńskie prowadzi zgodnie z nauką Kościoła, czyli żyje w małżeństwie po zawarciu sakramentu małżeństwa; w wypadku ucznia wymagany jest udział w katechezie szkolnej,

 • chrzestnymi dla dziecka nie mogą być jego rodzice.

Chrzestni pochodzący z innych parafii mają obowiązek przedłożenia zaświadczenia z własnej parafii dopuszczającego ich do pełnienia funkcji chrzestnego.

2. Nabożeństwo Grupy Modlitwy św. Ojca Pio ? w piątek o godz. 18.00.

Włączmy się w modlitwę tej wspólnoty, aby wypraszać Miłosierdzie Boże dla Kościoła i Ojczyzny oraz łaski Bożej Opatrzności dla siebie i swych rodzin.

W naszej parafii trwa peregrynacja relikwii św. O. Pio. Zapisy na przyjęcie relikwii św. O. Pio prowadzone są Kole Radia Maryja.

3. Msza święta dla Rodziny Radia Maryja ? w sobotę o godz. 9.00. Po zakończeniu Eucharystii kościele doroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w dolnym. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

4 Msza święta na zakończenie obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości ? w przyszłą niedzielę, w kościele św. Jadwigi o godz. 10.30. Po zakończeniu Mszy św. uroczystość odsłonięcie Pomnika Niepodległości na Rynku.

5. Spotkani Liturgicznej Służby Ołtarza ? w poniedziałek o godz. 19.30,

6. Pragniemy serdecznie podziękować organizatorom Orszaku Trzech Króli:

 • Starostwu Powiatowemu w Dębicy,

 • Urzędowi Miejskiemu w Dębicy,

 • Stowarzyszeniu ?Dobroć?,

 • oraz Siostrom Służebniczkom, nauczycielom i uczniom dębickich szkół, a także wszystkim instytucjom i osobom indywidualnym zaangażowanym i wspierającym to wydarzenie. Bóg zapłać!

7. W związku z długim okresem oczekiwania na możliwość zamówienia Mszy świętej w bieżących intencjach, pragniemy poinformować, iż część intencji mszalnych zamawianych podczas pogrzebów, będziemy przekazywać do odprawienia księżom w domach emerytów oraz misjonarzom.

8. W przyszłą niedzielę ofiary z tacy przeznaczone będą na ogrzewanie i inne wydatki związane z utrzymaniem naszego kościoła.

Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom naszej parafii mówimy z serca: Bóg zapłać!

PLAN KOLĘDY:

13 stycznia, niedziela od godz. 14.00

3. księży Oś Matejki 6, 20, 21 ? rozpoczęcie od mieszkań pierwszych

2. księży ul. Parkowa 10 ? rozpoczęcie od m. 1 i 33

14 stycznia, poniedziałek od godz. 16.00

5. księży Oś Matejki 12, 15, 16, 17, 18 ? rozpoczęcie od mieszkań pierwszych

2. księży ul. Raczyńskich 4 ? rozpoczęcie w klatkach I i III

15 stycznia, wtorek od godz. 16.00

4. księży, ul. Raczyńskich 6 i 8 ? rozpoczęcie w kl. I i III

2. księży, ul. Raczyńskich 10 ? rozpoczęcie w kl. I i IV

1. ks., ul. Raczyńskich, apartamentowce ? rozpoczęcie od m. 9H/1

16 stycznia, środa od godz. 16.00

2. księży, ul Reymonta, szeregowce ? rozpoczęcie od m. 2 i 36

2. księży, ul. Sobieskiego 2 ? rozpoczęcie od m. 1 i 24

2. księży, ul Reymonta1 i ul. Sobieskiego 12 ? rozpoczęcie od m. pierwszych

17 stycznia, czwartek od godz. 16.00

2. księży, ul. Sobieskiego 4 ? rozpoczęcie od m. 1 i 24

4. księży, ul. Sobieskiego 6 i 8 ? rozpoczęcie od m. 1 i 23

1. ks., ul. Batorego 14 ? rozpoczęcie od m. pierwszego

18 stycznia, piątek od godz. 16.00

4. księży, ul. Sobieskiego 10 i ul. Batorego 10 ? rozpoczęcie od m. 1 i 23

3. księży, ul Fredry 9, 11, 13 ? rozpoczęcie od m. pierwszych

19 stycznia, sobota od godz. 9.00

6. księży, ul Fredry 15, 17, 21, 23, 27, 29 ? rozpoczęcie od m. pierwszych

19 stycznia, sobota od godz. 11.00

1. ks., ul. Fredry 19 ? rozpoczęcie od m. pierwszego

20 stycznia, niedziela od godz. 14.00

6. księży, ul Fredry 4, 6, 8, ul. Kolejowa 35 ? rozpoczęcie od m. pierwszych

21 stycznia, poniedziałek od godz. 16.00

2. księży, ul. Głowackiego 35 ? rozpoczęcie od m. 1 i 24

2. księży, ul. Głowackiego 37 ? rozpoczęcie w kl. I i II

10. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: ++Genowefa Stefan, Danuta Urban, Romana Wacińska, Marek Zborowski, Kazimierz Zabrzycki, Zbigniew Opaliński, Kinga Szczerba, Kazimiera Pochylczuk. Módlmy się o ich zbawienie. Dobry Jezu, a nasz Panie ?

Możliwość komentowania jest wyłączona.

W DIECEZJI

W POLSCE

W ŚWIECIE